Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

10/07 z dn.20.02.2007r

PROTOKÓŁ  Nr 10/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU
W MOGILNIE
z  dnia  20  lutego    2007r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4.Przedstawienie  wyłonionego   biegłego   rewidenta  do  badania  sprawozdania  finansowego  SP ZOZ w  Mogilnie  za  2006rok.
5.Przyjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania  osób   do  Zakładu  Opiekuńczo –       
      Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  
      Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie. 
6. Przedstawienie  poprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
      III/16/06 Rady Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29 grudnia  2006r.  w  sprawie 
      uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2007r.
7.Przedstawienie  wniosku  Radnego  Jerzego  Szczotki  w  sprawie  wynajęcia 
      mieszkania  będącego  własnością  Powiatu  Mogileńskiego.
8.Przedstawienie zgłoszonej  poprawki do  projektu  uchwały Nr XXIII/105/2000 
      Rady Powiatu  w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku  przez  Radnego  Jerzego 
     Szczotkę. 
9.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  
     2007r.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  ilości  etatów  kalkulacyjnych  dla  
     pracowników  administracyjno- obsługowych w  placówkach oświatowych , dla   
     których organem prowadzącym jest Powiat  Mogileński. 
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie .
 
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

Ad. 4
Przewodniczący  poinformował  Zarząd o wyłonionym biegłym  rewidencie do  badania  sprawozdania  finansowego  SP ZOZ w  Mogilnie  za  2006rok, którym zostało   Biuro  Badania  Sprawozdań  Finansowych  „Rewimar” Sp. z o.o. z  Torunia.
Zarząd  jednogłośnie skierował  uchwałę  pod  obrady  Rady Powiatu.

Ad. 5 
Zarząd  Powiatu  podjął  siedem  decyzji  kierujące   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.

Ad.6
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  poprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr III/16/06 Rady   Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29 grudnia  2006r.  w  sprawie  uchwalenia   budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2007r. Zmiany  dotyczyły  przeniesienia  środków na  programy  zdrowotne organizowane  przez  Starostwo  i Powiatową Stację  Sanitarno – Epidemiologiczną  w  Mogilnie  dla  młodzieży  gimnazjalnej, dla osób  wieku  średniego  i   seniorów.
Zarząd  jednogłośnie  skierował  uchwałę   pod  obrady  Rady  Powiatu.    

Ad.7
Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem   Radnego  Jerzego  Szczotki  w  sprawie  wynajęcia  mieszkania  postanowił  przekazać wniosek  do zaopiniowania  Radcy  Prawnemu.

Ad.8
Przewodniczący  Zarządu przedstawił  zgłoszoną   poprawkę do  projektu  uchwały Nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu  w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku  przez  Radnego  Jerzego  Szczotkę. 
Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  przedstawioną  poprawką,  stwierdził  jednogłośnie,  że  przyjmuje  I  wersję  uchwały,  która  jest  społecznie  sprawiedliwa  i   uzasadniona,  ponieważ  część  mieszkańców  Powiatu  miała  już  możliwość  zakup  mieszkań  na  podstawie  tej  uchwały. Zarząd   jednocześnie  zaznaczył, że  zależy  mu  na  sprzedaży wszystkich   mieszkań,  aby  nie  ponosić  kosztów  utrzymania  i  remontu. Poprawkę  Radnego  Jerzego  Szczotki  skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad.9  
W  sprawach  różnych  -  Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  DPS – u, którym  się  zajmie na  następnym  posiedzeniu   i  pismem   z  Parafii Rzymsko – Katolickiej  p.w. Św. Marcina w  Palędziu  Kościelnym, które  przekazał  do rozpoznania  przez   Zarząd  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie.

Zarząd  przerwał  obrady  i  ciąg  dalszy  posiedzenia  nastąpi   dnia  22 lutego  2007r.


c. d . posiedzenia  22 lutego 2007r.

Ad.10
Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie   zmian  w  wydatkach  budżetowych  w  2007r.
Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 15 /06.

Ad.11
Przewodniczący poprosił o  przedstawienie  projektu   uchwały  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczki    w sprawie  określenia  ilości  etatów  kalkulacyjnych  dla pracowników  administracyjno - obsługowych w  placówkach oświatowych, dla których organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 16 /06.

Ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-12 09:18:46
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-12 09:21:29
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:21:29
Ilość wyświetleń:438

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij