Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

8/07 zdn.09.02.2007r.

     PROTOKÓŁ  Nr 8/07
                       Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                   z  dnia  9  lutego    2007r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Opiniowanie  sprawozdania  z  działalności  rehabilitacyjnej  i wykorzystania  środków  finansowych Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  „Radosne  Serce „ w  Bielicach  za  rok  2006.
4.Przedstawienie  informacji  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  powiatu   mogileńskiego  w  2006roku  oraz  sprawozdanie  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie  w  2006 roku.
5.Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie w  sprawie  przystąpienia   Powiatu  Mogileńskiego  do  Związku  Powiatów  Polskich  oraz  wyboru  delegata  do  Zgromadzenia  Ogólnego  tego  związku. 
6.Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/105/2000R. Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  8  grudnia  2000r. w  sprawie  określenia  zasad  zbywania  lokali  mieszkalnych  stanowiących  mienie  Powiatowe.
7.Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie w    
      sprawie  ustalenia  diet  dla  przewodniczącego rady  powiatu,  
      wiceprzewodniczących  oraz  radnych  -  członków  zarządu   powiatu 
8.Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  powiatu.
9.Przedstawienie  projektu  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie w     sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej.
10.Przedstawienie  informacji  o  ilości  i  łącznej  wysokości  umorzeń w  2006r.
11.Podjęcie  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  wydatkach  budżetowych  w  2007r.
12. Przyjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania  osób   do  Zakładu  Opiekuńczo –       
      Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  
      Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie. 
13. Sprawy  różne.
14. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.


Ad.2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad.3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Panią  Annę  Mazurkiewicz Kierownik  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  „Radosne  Serce „ w  Bielicach  o  mówienie  sprawozdania.
Kierownik  Anna  Mazurkiewicz  poinformowała  Zarząd,  że  wszystkie  środki  finansowe  są  wydatkowane  należycie,  największe  koszty, jakie   ponoszą  Warsztaty  to  wydatki  na  ogrzewanie. Pani  Kierownik  powiedziała,  że  uda  się  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy ,  aby  zorientować  się  jakie  są   możliwości  zatrudnienia osób  niepełnosprawnych na  terenie  naszego  Powiat,  poinformowała  że  otrzymała  9  tys.  z  FIO, które  zagospodarowała  na  wydatki  bieżące.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  sprawozdanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
 
Ad. 4
Przewodniczący  przedstawił   informację  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  powiatu   mogileńskiego  w  2006roku  oraz  sprawozdanie  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie  w  2006 roku. Jednocześnie  zapytał ,  czy  Zarząd  ma  pytania  i  uwagi?
Zarząd  nie  wniósł  uwag , następnie   Przewodniczący  informację  i  sprawozdanie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
 
Ad. 5
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Sekretarza  Powiatu Krzysztofa Dobrychłop  o  przedstawienie  projektu  uchwały.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przedstawił   projekt  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie w  sprawie  przystąpienia   Powiatu  Mogileńskiego  do  Związku  Powiatów  Polskich  oraz  wyboru  delegata  do  Zgromadzenia  Ogólnego  tego  związku,  jednocześnie  poinformował  Zarząd,  że  w  przypadku  przystąpienia  do  Związku  Powiatów  składka  roczna  wynosi  3200 zł. 
Zarząd  zaproponował  na  delegata  Starostę  Tomasza  Barczaka.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Ad. 6
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Inspektora  Magdalenę Schwarckopf  o przedstawienie  projektu  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/105/2000R. Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  8  grudnia  2000r. w  sprawie  określenia  zasad  zbywania  lokali  mieszkalnych  stanowiących  mienie  powiatowe. 
Inspektora  Magdalena Schwarckopf   omówiła  projekt  uchwały , Przewodniczący  poddał   projekt    pod   dyskusję, następnie  poddał  pod  głosowanie  przychylając  się  do  zmodyfikowania  projektu.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Ad. 7
Przewodniczący  poprosił  o przedstawienie  projektu  uchwały  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop    w   sprawie  ustalenia  diet  dla  przewodniczącego rady  powiatu,  wiceprzewodniczących  oraz  radnych  -  członków  zarządu   powiatu.
Po  dyskusji  Zarząd  przyjął  propozycje  diet, dla  Przewodniczącego  Rady  1500zł, dla  Wiceprzewodniczących  Rady  i  Przewodniczących  Komisji  900zł, dla  członków  Zarządu  1200 zł. 
Zarząd  postanowił  projekt  uchwały  przekazać  pod  obrady  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu i Rady Powiatu. 

Ad. 8
Kolejny  projekt , który przedstawił  Sekretarz  Powiatu  dotyczył  ustalenia  diet  dla  radnych  powiatu. Zarząd  zaproponował  700zł  diety  dla  radnego  Powiatu. Następnie Zarząd   postanowił projekt   przekazać  pod  obrady  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu i Rady Powiatu. 

Ad. 9
Przewodniczący Zarządu  przedstawił    projekt  uchwały  Nr V/.../07 Rady  Powiatu  w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej.
Następnie Zarząd   postanowił projekt  uchwały  przekazać  pod  obrady  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu Mogilnie i Rady Powiatu.

Ad. 10
Przewodniczący poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  informacji  o  ilości  i  łącznej  wysokości  umorzeń w  2006r.
Skarbnik  Karina  Kostyra poinformował  Zarząd,  że  wszystkie  umorzenia  w  ubiegłym  roku  wyniosły 11.096,66 zł,  które  dokonano  uchwałami.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Następnie Zarząd   postanowił projekt  uchwały  przekazać  pod  obrady  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu Mogilnie.

Ad.11
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie   zmian  w  wydatkach  budżetowych  w  2007r.
Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 13 /06.

Ad.12
Zarząd  Powiatu  podjął  siedem  decyzji  kierujące   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.

Ad. 13.
W  sprawach  różnych  Zarząd  postanowił  zwrócić  się  z  zapytaniem  do  Banku  Gdańskiego  o  wycenę  budynku  w  Mogilnie.
Ad. 14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-12 09:15:05
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-12 09:21:29
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:23:09
Ilość wyświetleń:656

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij