Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

6/07 z dn.17.01.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 6/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 17 stycznia 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2006.
4.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonywanie usług w zakresie oszacowania wartości lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonych w Strzelnie przy ul. Powstania Wielkopolskiego 8, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 668/2 o pow. 0,0524 ha, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Przedstawienie sprawozdania  finansowo -  ekonomiczne   SP ZOZ   za  III kwartały 2006r.
9.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
10.Przedstawienie sprawozdania  z  kontroli   Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2006.
11.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy  komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
12.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
13.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14.Sprawy różne.
15.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2006.

Maria Huszcza-Winiecka przedstawiła sprawozdanie zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonywanie usług w zakresie oszacowania wartości lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonych w Strzelnie przy ul. Powstania Wielkopolskiego 8, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 668/2 o pow. 0,0524 ha, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego
Skład komisji Aleksandra Kędzierska – przewodnicząca, Włodzimierz Jopek – z-ca przewodniczącej,  Magdalena Szwarckopf – członek, Agnieszka Cieślewicz – sekretarz.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 11/07.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
 
Członek zarządu Jacek Kraśny uważa, że należy przyspieszyć tempo prac przygotowawczych dotyczących budowy sali sportowej. Zaproponował rozważenie możliwości ogłoszenia przetargu na wykonanie sali sportowej z jednoznacznym określeniem terminów, wykonawca sam zająłby się całą inwestycją.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak uważa, że sprawą o najwyższym priorytecie w powiecie jest utrzymanie szpitali w sieci krajowej. Tutaj przede wszystkim należy inwestować.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Dyrektor Ekonomiczny SPZOZ Roman Olejniczak przedstawił sprawozdania  finansowo -  ekonomiczne   SP ZOZ   za  III kwartały 2006r. zyski przynosi POZ, ośrodki zdrowia, pogotowie ratunkowe niestety szpital przynosi straty.

Członek zarządu Dariusz Kurzawa spotkał się z dyrektorem ZGK w Strzelnie Panem Leszczyńskim. Szpital powiatowy jest zadłużony wobec ZGK  a wpłata nie pokryła zobowiązań bieżących, w związku z czym zaapelował o dokonanie wpłat bieżących aby sprawa nie trafiła do firmy ściągającej długi.

Dyrektor Ekonomiczny SPZOZ Roman Olejniczak wyjaśnił, że pierwsze środki z NFZ za miesiąc styczeń wpłyną pod koniec lutego  i w takim terminie zobowiązał się dokonać wpłaty na rzecz ZGK w Strzelnie. Przedstawił również protokół zdawczo-odbiorczy z termomodernizacji budynku głównego szpitala i remontu kotłowni z węglowej na gazowo –olejową. Dyrektor SPZOZ złożył wniosek do WFOŚ na dotacje do termomodernizacji szpitala w Strzelnie.

Zarząd postanowił przedstawić informację Radzie Powiatu.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Sekretarz Krzysztof Dobrychłop przedstawił zmiany proponowane w Regulaminie Organizacyjnym, zgodnie z załącznikiem.

Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdania  z  kontroli   Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2006.

Zarząd postanowił przedstawić informację Radzie Powiatu.

ad.11

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy  komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007

Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.

Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.13
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje, kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

 

ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił:
- pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Mogilnie, który zwrócił się o przekazanie pozostałej części nieruchomości przynależnej Sądowi, gdzie przeniesiony zostałby Wydział Ksiąg Wieczystych w celu prowadzenia Księgi Wieczystej w systemie elektronicznym.
Zarząd postanowił skierować sprawę do adwokata.
- wniosek Harcerskiego Kręgu Seniorów o dofinansowanie zakupu sztandaru.
Skarbnik Karina Kostyra poinformowała, ze powiat nie ma możliwości dofinansowania powyższego.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował zebranych o spotkaniu z M.Rutą  z Bielic w sprawie zakupu działki.

Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła wniosek Centrum Integracji Społecznej w Mogilnie w sprawie przesunięcia terminu płatności w związku z brakiem środków finansowych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 12/07.

ad.15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-12 09:10:51
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-12 09:21:29
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:21:29
Ilość wyświetleń:746

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij