Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

4/07 z dn.10.01.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 4/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 10 stycznia 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
4.Przedstawienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Powiatu.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
10.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
12.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007.
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 
Mariusz Podhorodecki w imieniu Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych złożył do Zarządu Powiatu wniosek w sprawie zwiększenia środków w budżecie Starostwa Powiatowego na działalność organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Mogileńskiego o kwotę 13 tys.zł.
Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek w późniejszym terminie.
Mariusz Podhorodecki poinformował również o zamiarze zorganizowania forum organizacji pozarządowych na początku marca br.  w hotelu w Przyjezierzu. 19 stycznia br. odbędzie się spotkanie organizacyjne w celu ustalenia szczegółów forum, organizacje pozarządowe zwrócą się z prośbą do samorządów o pomoc finansową.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady powiatu.
W uchwale wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie Jana Barteckiego jako upoważnionego do określenia terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego. Uchwała nie zawierała kwot, Zarząd pozostawił decyzje Komisjom Rady Powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy  w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaznaczył, że poprzednio praktykowano zasadę delegowania do wspomnianej komisji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz jego zastępcę.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

 

ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dnia 22  grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację poprzez złomowanie i zniszczenie zużytych składników stanowiących środki trwałe tj. kocioł warzelny, szafa chłodnicza, zestaw komputerowy IBM i zestaw komputerowy PC–KOFLER.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 8/07.

ad.10
Zarząd Powiatu podjął dziesięć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r. Przesunięcia w budżecie dotyczyły Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały podyktowane dostosowaniem planu wydatków do obowiązującego podziału klasyfikacji budżetowej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 9/07.


ad.12
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił  projekt  uchwały Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie   regulaminu  wynagradzania  nauczycieli na  rok 2007. Przedstawił również protokół ze spotkania negocjacyjnego dotyczącego uzgodnienia regulaminu. Związki zawodowe zaakceptowały regulamin.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.13
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu poinformował:
- że ustawa Karta Nauczyciela nakłada określenie wysokości i zasad funkcjonowania Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli. W przepisach nie mówi się o wysokości funduszu i do kiedy ma zostać stworzony.
Zarząd zdecydował rozpocząć przygotowania do stworzenia Funduszu Zdrowotnego.
-  o konieczności przeprowadzenia w roku bieżącym czterech konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, istnieje również możliwość przedłużenia umów z obecnymi dyrektorami.

Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński zabrał głos w sprawie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska poinformował o konieczności zabezpieczenia 2 tys.zł. na działalność edukacyjną oraz 5 tys.zł na program ochrony środowiska  oraz przedstawił:
- wniosek Wójta Jezior Wielkich w sprawie dofinansowania zakupu wagi samochodowej na składowisko odpadów w miejscowości Siedlimowo oraz Jeziora Wielkie. Koszt to 120tys.zł.
Zarząd stwierdził jednogłośnie, że nie jest w stanie sfinansować tak ogromnego zadania.
- wniosek Koła Łowieckiego  nr 62 KNIEJA o pomoc finansową w sprawie zasiedlenia obwodu działania koła bażantami i kuropatwami. 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał zarząd o decyzję:
- w sprawie zakupu kręgów do pieców w ZS w Bielicach  firmy KOM-NET z Torunia.
Zarząd Powiatu stwierdził, że nie ma możliwości sfinansowania zakupu urządzenia.
- dalszego prowadzenia stowarzyszenia Sąsiedzi.
Zarząd zdecydował, że celowym jest dalsze prowadzenie stowarzyszenia.

Zarząd Powiatu rozważał również poprawki do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Uchwała w powyższej sprawie zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie zarządu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o:
- zakupie na potrzeby szpitala dwóch pomp dyfuzyjnych,
- możliwości stworzenia spółki prawa handlowego przez samorząd i szpital,
- potrzebie wybudowania ekologicznej kotłowni przy ZS w Bielicach.


ad.14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-23 14:35:24
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-23 14:37:25
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:09:26
Ilość wyświetleń:950

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij