Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr180/06

PROTOKÓŁ Nr 180/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 18 października 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
4.Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2006.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
9.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
11.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
12.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na wydzierżawienie na okres lat 10 części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
13.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
14.Sprawy różne.
15.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

Ad.3
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz zapoznał obecnych z uchwałami Rady Miejskiej w Strzelnie i Mogilnie, Rady Gminne w Dąbrowie i Jeziorach Wielkich.

Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński zaproponował zmiany w uchwale dotyczące opłat za zamieszczanie reklam.

Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, ze bolączką samorządów gminnych jest roczna opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym. Wysoka stawka opłat oczywiście chroni drogi, ponieważ inwestorzy będą starali się je omijać. Problem nie tkwi w umieszczaniu urządzeń poza obszarem zabudowanym, ale w mieście, co również wpływa na cenę wody czy ścieków. Należy rozważyć, co jest ważniejsze.

Zarząd zdecydował zmienić opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w obszarze zabudowanym na 25zł./m2 oraz za umieszczenie reklam za każdą stronę 0,50zł. Pozostałe opłaty pozostawiono na dotychczasowym poziomie.
Projekt uchwały Zarząd zaopiniował pozytywnie i przesłał pod obrady rady.

Ad.4
Janina Michalak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie przedstawiła informację o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2006.
Zarząd przyjął informację i skierował ja pod obrady rady.

Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 387/06.

Ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.


Ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.9
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje, kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

Ad.10
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.11
Aleksandra Kędzierska Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.12
Aleksandra Kędzierska Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na wydzierżawienie na okres lat 10 części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. Uchwała dotyczy działki gruntu położonej w Bielicach, która miałaby być wydzierżawiona na rzecz Pana Mirosława Ruty użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, na której prowadzi działalność gospodarczą. Wydzierżawiona działka byłaby wykorzystana dla rozwoju prowadzonej przez Pana M.Rutę działalności. Zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata. Cena dzierżawy wyniosła by 568zł/miesięcznie. Działka została wydzielona i przygotowana pod sprzedaż, na co środki zostały już wydatkowane.
Zarząd zdecydował przesłać projekt pod obrady komisji.

 

Ad.13
Tomasz Barczak Starosta Mogileński oraz Wiesław Gałązka Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Zarząd przyjął informacje i skierował je pod obrady rady.

Ad.14
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił wniosek w sprawie podwyżki płac dla dyrektora SPZOZ w związku z tym, że dyrektor nie otrzymywał żadnych podwyżek Starosta opowiedział się za regulacją płac Pana dyrektora. Pracownicy służby zdrowia otrzymali obecnie podwyżki, dlatego taka podwyżkę powinien otrzymać również Pan dyrektor.
W wyniku głosowania 3 głosami za i przy jednym przeciwnym Zarząd podjął uchwałę nr 388/06 w sprawie zmiany uchwały nr 326/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2006r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SPZOZ w Mogilnie, zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz w sprawie wniosku o przyznanie tej nagrody.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pismo dotyczące planowanej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na budynku szpitala w Strzelnie wraz z propozycją finansową. Jednak czynsz dzierżawny został uzgodniony na spotkaniu z przedstawicielem firmy w wysokości 2tys. miesięcznie a nie jak wskazano w piśmie 1,8tys.

Ad.15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-12 10:15:25
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:21:30
Ostatnia zmiana:2007-01-12 10:21:30
Ilość wyświetleń:581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij