Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 172/06

PROTOKÓŁ Nr 172/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
z  dnia  16 sierpnia  2006r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Podjęcie uchwały  w  sprawie wykonania  Uchwały Nr XLIX/298/06 Rady  Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006r. w  sprawie przystąpienia do  porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu wspólnego  przygotowania  i  realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego położonego w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a.
5.Podjęcie uchwały  w  sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r..
6.Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XLIII/268/06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2005 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2006r.
7.Przedstawienie projektu  uchwały Zarządu  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  Projektu pn. “Przebudowa drogi  powiatowej nr 2564C  Bielice – Górki  - Ciechrz na odcinku Ciechrz –  droga krajowa nr 15” nr Z/2.04/III/3.1/476/05.
8.Przyjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania  osób   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie.    
9. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu    w  sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie w  drodze bezprzetargowej   nieruchomości  wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
10.Analiza  wyników  egzaminów  maturalnych ,oraz  rekrutacji do  szkół 
     ponadgimnazjalnych  i  wykonaniu  planu  remontów  i  inwestycji w  placówkach   
     oświatowych.
11. Przyjęcie  protokołów  z  dwóch  ostatnich  posiedzeń.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad.2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad.3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  w
sprawie  wykonania  Uchwały Nr XLIX/298/06 Rady  Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006r. w  sprawie przystąpienia do  porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu wspólnego  przygotowania  i  realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 371/06.

Ad.4
Przewodniczący  Zarządu  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego położonego w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 372 /06.

Ad.5
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę.
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie   zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r..
Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 373 /06.

Ad.6
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XLIII/268/06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2005 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2006r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął zmiany  i  skierował projekt uchwały pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu. 

Ad.7
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  Projektu pn. “Przebudowa drogi  powiatowej nr 2564C  Balice – Górki  - Ciechrz na odcinku Ciechrz –  droga krajowa nr 15” nr Z/2.04/III/3.1/476/05.
Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  skierował projekt uchwały pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu. 

Ad.8
Zarząd  Powiatu  podjął  cztery decyzje  kierujące   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.  

Ad.9
Przewodniczący  Zarządu  przedstawił projektu  uchwały  Zarządu    w  sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie w  drodze bezprzetargowej   nieruchomości  wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  2  członków  Zarządu.
Przeciw  -  1  członek  Zarządu ( Wicestarosta  P. Zowczak)
Zarząd  skierował projekt uchwały pod  obrady  Komisji  Rady  Powiatu. 

Ad.10
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił analizę  wyników  egzaminów  maturalnych, oraz  rekrutacji do  szkół   ponadgimnazjalnych  i  wykonaniu  planu  remontów  i  inwestycji w  placówkach  oświatowych. Poinformował, że  wyniki  matur  w  naszym  Powiecie  były  zbliżone  do  średnich   wyników  w  kraju,  natomiast  w  liceach profilowanych   były  lepsze  od  średnich  Wojewódzkich. Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  18  lutego 2000r  - karta  nauczyciela   wymogów  dotyczących  wykształcenia,  w  naszych  szkołach  nie  spełnia  3  nauczycieli,  których  płace  zostaną  obniżone. Rekrutacja  do szkół  ponadgimnazjalnych  przedstawia  się  na  podobnym  poziomie  co  w  roku  ubiegłym.  

Ad.11
Zarząd  jednogłośnie  przyjął protokoły  z  poprzednich  posiedzeń.

Ad.12
W  sprawach  różnych  Z – ca Dyrektora  Roman Olejniczak  poinformował  Zarząd  o  wynikach  przetargu  związanego  z termoizolacją  szpitala  w  Mogilnie, natomiast  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  omówił  wyniki  przetargu  dotyczącego  dializoterapii  i  nefrologii  w  szpitalu  w  Strzelnie. W  drodze  przetargu  została  wyłoniona  „NEFROMEDICA” sp. z o.o. z  Katowic  z  którą  zostanie w  najbliższych dniach  spisana na 10 lat  umowa dzierżawy.

Ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-12 10:07:46
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:21:30
Ostatnia zmiana:2007-01-12 10:21:30
Ilość wyświetleń:581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij