Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 170/06

PROTOKÓŁ Nr 170/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 2 sierpnia  2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.


 Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nrXLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.205r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego  na 2006r.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim w celu prowadzenia Szkółki Narciarstwa Wodnego  dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i opłat za ich parkowanie.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
7.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Przedstawienie  wniosków  w sprawie  umorzenia  odpłatności za pobyt wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Szerzawach .
9.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.205r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego  na 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr368/06.

Ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pismo Rady Sołeckiej w Ostrowie, która w imieniu Pana Zdzisława Kasprzaka  wystąpiła do Zarządu Powiatu w Mogilnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim. Wniosek związany jest z prowadzeniem Szkółki Narciarstwa Wodnego dla Dzieci i Młodzieży. Pan Zdzisław Kasprzak jest po raz trzeci współorganizatorem zawodów i pokazów narciarstwa wodnego w Ostrowie, dzięki jego zaangażowaniu Ostrowo w roku 2007 będzie organizatorem Mistrzostw Polski w Rekreacyjnym Narciarstwie Wodnym.  Rada Sołecka jako współorganizator w/w imprezy pragnie, aby dzieci i młodzież z Ostrowa czynnie uczestniczyli  w tych zawodach. Burmistrz Strzelna pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek.
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim w celu prowadzenia Szkółki Narciarstwa Wodnego  dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr369/06.

Ad.5
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i opłat za ich parkowanie. Trybunału Konstytucyjny orzekł (2005.06.07 K 23/04 OTK-A 2005/6/62) niezgodność zapisu art.130a ust.5 i 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana oznacza bowiem, że przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu w zakresie holowania i prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów powyżej 3,5t DMC będą usuwać pojazdy na parkingi położone najbliżej miejsca zdarzenia a nie jak dotychczas na parkingi strzeżone wyznaczone przez właściwego starostę. Przepisy ust. 5 i 6 straciły moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r. Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów na podst.art.130a ust.6 ustala Rada Powiatu.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady rady.

Ad.6
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Skład komisji przedstawia się następująco: Przemysław Zowczak – przewodniczący, Aleksandra Kędzierska – członek, Krzysztof Dobrychłop –członek, Ewa Dokładna –członek.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr370/06.

Ad.7
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje, kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła  wnioski z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach w sprawie umorzenia odpłatności za pobyt wychowanków. Umorzenie opiewa na kwotę 4.768,55zł.
Zarząd podejmie w powyższej sprawie uchwałę po przedstawieniu szczegółów przez dyrektora Ośrodka.

Ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-12 10:06:08
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:21:30
Ostatnia zmiana:2007-01-12 10:21:30
Ilość wyświetleń:530

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij