Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

3/06 zdn.28.12.2006r.

 
PROTOKÓŁ  Nr 3/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
z  dnia  28 grudnia   2006r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Informacja  Jerzego  Krigera   Dyrektora   Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie   o  zawartych  kontraktach z  Narodowym  Funduszem Zdrowia .
4.Informacja Prezesa „NEFROMEDICA” sp. z o.o z  Katowic Bogdana Lange  o  przebiegu  prac  adaptacyjnych w Szpitalu  Powiatu Mogileńskiego  Filia im. T. Chałubińskiego   w  Strzelnie.
5.Podjęcie  uchwały Zarządu  w  sprawie  zmian w  planie  wydatków  budżetowych w 2006r. 
6.Omówienie  poprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  na  2007r.
7.Sprawy  różne.
8.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego   posiedzenia.
9.Zakończenie.


Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad.2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Jerzego  Krigera   Dyrektora   Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie o  przedstawienie  informacji    o  zawartych  kontraktach z  Narodowym  Funduszem Zdrowia .
Dyrektor Jerzy   Kriger   poinformował,  że  kontrakt  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym  jest  mniejszy  o  140 tys. złotych, obcięto  nam  kontrakt  na  Oddział   dziecięcy o  13% , na  oddział  dla  przewlekle  chorych  o  17 %, na  łóżka  apaliczne  o 40% mniejszy,  na  wewnętrzny  otrzymaliśmy taki sam  jak  był, na specjalistykę  trochę większy,  natomiast  nie  jest  jeszcze  dopięty  kontrakt  na  opiekę  doraźną  i  POZ -ty. Dyrektor przekazał  także informację  o  zatrudnieniu  z  dniem  2 lutego 2007r. ordynatora  oddziału  chirurgii  i  dwóch  lekarzy  chirurgów w  Strzelnie,  natomiast  zaznaczył,  że ma  problem  ze  znalezieniem  mieszkania  dla  lekarzy  w Strzelnie. Jednocześnie  zwrócił   się z  pismem  do  Zarządu,  powołując  się  na   uchwałę Rady Powiatu o  wyrażenie  zgody  na  wynajem  lekarzom gabinetów znajdujących  się  w  przychodniach i  wiejskich  ośrodkach zdrowia, którzy  mają  zawarte  kontrakty  z SP ZOZ w  Mogilnie  w  ramach  umowy z  NFZ  i   prowadzących  praktyki  lekarskie, a których  działalność  nie  jest  konkurencyjna  dla  SP ZOZ, a  zabezpiecza  społeczności  powiatu   opiekę  medyczną.
Zarząd  uznał, że  dostęp do  opieki  medycznej  dla  mieszkańców  powiatu jest niezbędny, dlatego  wyraził  zgodę  na wynajem lekarzom  gabinetów  lekarskich.

Ad. 4
Prezes „NEFROMEDICA” sp. z o.o  z  Katowic  Bogdan  Lange , poinformował,  że  trwają  prace  adaptacyjne w szpitalu w  Strzelnie dla dializoterapii i nefrologii.  Obecnie  wymieniana  jest  instalacja  elektryczna .Od  kwietnia  będą  przyjmowani   pierwsi pacjenci. Prezes Bogdan Lange  zaznaczył, że  posiadają   opinię  profesora  nefrologii  Akademii Medycznej w  Bydgoszczy Jacka Manitiusa  oraz  zapewnienie  o  kontrakcie  z  NFZ. W   nowo otwartym oddziale   zatrudniony  będzie   doświadczony   personel,  ale  stopniowo po  przeszkoleniu  zatrudniane  będą   miejscowe   pielęgniarki,  ponieważ  docelowo  przewiduje  się zwiększyć  ilość przyjmowanych     pacjentów.

Ad.5   
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w planie wydatków budżetowych w 2006r. Zmiany w  wydatkach  dotyczą  Zarządu Dróg Powiatowych w  Mogilnie, Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Mogilnie, Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w  Strzelnie, Zespołu  Szkół  w  Bielicach, Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach, Zespołu  Szkół  w  Mogilnie, Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie  i  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Szerzawach.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 7 /06.

Ad. 6
Skarbnik  Karina  Kostyra  następnie  przedstawiła  autopoprawkę  do  projektu 
uchwały w  sprawie    uchwalenie budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r., nadmieniła  że   jest  to  kwota  9 tys. z  Urzędu  Marszałkowskiego w  Toruniu  na  stypendia  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych. .
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie  autopoprawkę  do budżetu.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  poprawkę  i  skierował  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 7
W  sprawach  różnych  Zarząd w  odniesieniu  do  otrzymanego   pisma  od  Dyrektora Zespołu  Szkół  w  Bielicach   wysłuchał  wyjaśnień  dotyczących  prowadzonych  prac  adaptacyjnych w  części  internatu  przez  Pana  Piotra  Ogonowskiego reprezentowanego  przez  Pana  Karola  Dłutkowskiego. Reprezentowany  Pan  Karol  Dłutkowski  poinformował  Zarząd,  że  nie  wykonuje  się  żadnej  przebudowy, a  jedynie prowadzi się  remont  pomieszczeń. Zarząd zwrócił  się do   Pana  Karola  Dłutkowskiego  o  przekazanie  informacji  dotyczącej   zakończenia  prac  z  przedstawieniem protokołu  powykonawczego  i  fakturami. Po  posiedzeniu  Zarząd  udał  się  na spotkanie  opłatkowe  z  pracownikami Starostwa.

Ad. 8
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  poprzedniego   posiedzenia.

Ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-01-12 10:00:41
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:02:21
Ostatnia zmiana:2007-03-12 09:08:54
Ilość wyświetleń:1294

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij