Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 168/06

PROTOKÓŁ Nr 168/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 20 lipca 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.


 Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego, położonego w Mogilnie w budynku przy ul. Sądowej 21a.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego położonych w Mogilnie przy ul.Sądowej 21a
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego położonego w Mogilnie w budynku przy ul.Sądowej 21a.
7.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul.Sądowej 21a, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
8.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie i Rady Sołeckiej w Ostrowie jako Komitetu Organizacyjnego zawodów w narciarstwie wodnym o „ Puchar Ostrowa ".
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r. i w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Mogilskiego.
10.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11.Sprawy różne.
12.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.


Ad.3
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pełnomocnictwa udzielono Dyrektorowi DPS Siemionki Dariuszowi Chudzińskiemu i  Głównej Księgowej Marii Kubacz.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr361/06.

Ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego, położonego w Mogilnie w budynku przy ul. Sądowej 21a. Lokal użyczono Urzędowi Miejskiemu w Mogilnie na prowadzenie Obrony Cywilnej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr36206.

Ad.5
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego  położonych w Mogilnie przy ul.Sądowej 21a. Wynajęto lokale użytkowe w celu prowadzenia prywatnej nauki jazdy, kancelarii adwokackich, radcy prawnego i kancelarii notarialnej oraz dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy i Cechu Rzemiosł Różnych w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr36306.

Ad.6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego położonego w Mogilnie w budynku przy ul.Sądowej 21a. wynajęto lokal na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bydgoszczy.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr364/06.
Ad.7
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul.Sądowej 21a, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Wydzierżawiono część działki pod garaże blaszane.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr365/06.

Ad.8
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie i Rady Sołeckiej w Ostrowie jako Komitetu Organizacyjnego zawodów w narciarstwie wodnym o „ Puchar Ostrowa ".
Burmistrz Strzelna w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie i Rady Sołeckiej w Ostrowie wystąpił do Zarządu Powiatu w Mogilnie z wnioskiem o uchylenie strefy ciszy obowiązującej przez cały rok na jeziorze Ostrowskim. Wniosek związany jest z planowanymi przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej i Radę Sołecką w Ostrowie zawodami.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr366/06.

Ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
Zespół Szkół w Bielicach dokonał przeniesień w planie wydatków, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w formie umów-zleceń dla obsługi technicznej podczas przeprowadzanych egzaminów z przygotowania zawodowego. Starostwo Powiatowe w Mogilnie dokonało przeniesień w planie wydatków w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie działek pod drogi powiatowe oraz na zakup wody pitnej w okresie letnim dla pracowników Starostwa. Zwiększono środki na zakup nagród, w związku z konkursami odbywającymi się pod patronatem Starosty Mogileńskiego i zakup materiałów promujących Powiat.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr367/06.
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła wykonanie budżetu za II kwartał 2006r. oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu dotyczącą przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 367 A/06.

Ad.10
Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

Ad.11
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pismo kierowane przez Orion + sp. zo.o. Toruń dotyczące budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej. Zarząd w wyniku glosowanie 3 głosami za i przy 1 wstrzymującym wyraził zgodę na budowę stacji oraz ustalił termin spotkania z przedstawicielem spółki w celu omówienia warunków finansowych.

Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński przedstawił przesłane wyniki matur roku 2005/2006 szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, przesłane przez Okręgową komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Ogółem w powiecie do egzaminu przystąpiło 442 uczniów a egzamin zdało 81%, w województwie Kujawsko –Pomorskim przystąpiło do egzaminu 20 452 uczniów i zdało ogólnie 79,5%.
W Powiecie Mogileńskim  w poszczególnych szkołach wyniki wyglądały następująco:
- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Mogilnie na 97 zdających – zdało egzamin 82,5%, Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Mogilnie na  27 zdających – zdało egzamin 59,3% , Technikum w Zespole Szkół w Mogilnie na 29 zdających – zdało egzamin 86,2%, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Bielicach na 22 zdających – zdało egzamin 90,9%, Liceum Profilowane w Zespole Szkól w Bielicach na 42 zdających – zdało egzamin 90,5%, Technikum w Zespole Szkół w Bielicach na  37 zdających – zdało egzamin 78,4 %, Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Mogileńska Szkoła Realna w Zespole Szkół w Mogilnie na 2 zdających – zdało egzamin 50%, Technikum Handlowe w zespole Szkól Zawodowych w Strzelnie na 51 zdających – zdało egzamin 47,1%,  Niższe Seminarium Duchowne w Markowicach na  19 zdających – zdało egzamin 94,7%,  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie na 116 zdających – zdało egzamin 92,2%.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński poinformował zarząd o prowadzeniu w Ostrowie szkółki narciarskiej dla dzieci w okresie letnim, jednak konieczne jest zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim.
Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie szkółki, zobowiązał Sekretarza Powiatu do przygotowania stosownej uchwały w powyższym temacie.

Ad.12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:54:27
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-01-12 10:21:30
Ostatnia zmiana:2007-01-12 10:21:30
Ilość wyświetleń:795

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij