Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 166/06

PROTOKÓŁ Nr 166/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 28 czerwca 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej –prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
7.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej –prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zgodnie z warunkami konkursu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Mogilnie zespół opiniujący zaopiniował pozytywnie jedyną złożoną ofertę przez CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę przyjmującą informację w/w zespołu, zlecić CARITAS prowadzenie w 2006 r. ośrodka interwencji kryzysowej oraz przyznać na dofinansowanie realizacji zadania dotację w kwocie 16.500,00 zł.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr353/06.
Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr354/06.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków PFOŚiGW przyznano środki dla gminnych spółek wodnych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr355/06.
Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr356/06.
Ad.7
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wojciech Zawada stwierdził, że pacjenci przyjmowani są do zakładu po dokonaniu oceny wg. zmodyfikowanej skali Barthel. Oceniane są min. takie czynności jak: umiejętność spożywania posiłków, przemieszczanie się, siadanie, wstawanie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, mycie, wchodzenie i schodzenie po schodach, poruszanie się, ubieranie i rozbieranie oraz kontrolowanie stolca i moczu. Czyli można wywnioskować, że pacjent musi być odpowiednio niesprawny aby został skierowany. Pacjenci ci są bardzo chorzy, niektórym udaje się odzyskać sprawność na tyle aby wrócić do domu pod opiekę rodziny, inni są umieszczani w domach pomocy społecznej a wielu umiera, dlatego rotacja w zakładzie jest taka duża.
Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie. Kwota najniższej emerytury wynika z przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jej wysokość Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Pozostałą cześć dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.
Członek zarządu Henryk Przybysz zapytał czy istnieje możliwość zwiększenia oddziału?
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wojciech Zawada uważa, że zakład powinien  rozbudować  ilość  miejsc leczniczych, ponieważ  pacjenci  wyrażają  potrzebę  takiego lecznictwa.  
Ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił:
•wniosek ZNP w Mogilnie w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownika Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, który od kwietnia br. dodatkowo prowadzi księgowość,
Zarząd w wyniku głosownia 3 głosami za i przy 1 przeciwnym pozytywnie zaopiniował wniosek,
•wiosek Pana J.Dudziaka w sprawie wyrażenia zgody na wymianę dwóch okien oraz pokrycie kosztu ich zakupu i montażu w wynajmowanym mieszkaniu znajdującym się w budynku Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Mogilnie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Zwrot kosztów odbędzie się poprzez zwolnienie najemcy z opłaty czynszu i zostanie określony w uchwale po przedstawieniu stosownych faktur,
•protokół z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przez  Najwyższą Izbę Kontroli, która oceniła pozytywnie zadania związane z organizacją i finansowaniem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, 
•pismo Nefromedica  z Katowic  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług nefrologicznych (dializy).
Ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:50:13
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:670

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij