Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 165/06

PROTOKÓŁ Nr 165/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 23 czerwca 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego znajdującego się w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10 na rzecz Centrum Informacji Społecznej w Mogilnie.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pomieszczeń Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie ul.Powstania Wielkopolskiego 8.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przygotowania porozumienia określającego tryb przekazania prowadzenia rolniczych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
8.Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
9.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
Ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz wniosek Dyrektora DPS w powyższej sprawie wraz z opinią stanu technicznego urządzeń.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr351/06.
Ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego znajdującego się w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10 na rzecz Centrum Informacji Społecznej w Mogilnie wraz z wnioskiem Kierownika CIS o przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń do dnia 31 grudnia 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr352/06.
Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pomieszczeń Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie ul.Powstania Wielkopolskiego 8.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.
Ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przygotowania porozumienia określającego tryb przekazania prowadzenia rolniczych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie DON or-761-43/06 z dnia 12.06.2006 r. poinformował o zamiarze wypracowania sposobu zwiększenia efektywności funkcjonowania szkolnictwa rolniczego. W tym celu zamierza przejąć do prowadzenia część szkół rolniczych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Podjęcie uchwały stworzy szansę dla szkół rolniczych na znalezienie się w gronie kilkudziesięciu szkół rolniczych o znaczeniu regionalnym, dla których organem prowadzącym będzie minister właściwy do spraw rolnictwa.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.
Ad.8
W uchwale Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zgodnie z propozycjami komisji stałych Rady Powiatu Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany:
-W Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie stanowiącym załącznik nr 2 uchwały §4 pkt.1 otrzymał brzmienie:
„ZDP kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniony na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.”
-W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stanowiącym załącznik nr 3 uchwały §11 otrzymał brzmienie:
„DPS kieruje Dyrektor zatrudniany na podstawie przeprowadzonego konkursu przez Zarząd Powiatu w Mogilnie.”
-W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie stanowiącym załącznik nr 4 uchwały §5 pkt.1 otrzymał brzmienie:
„Centrum kieruje Kierownik na podstawie przeprowadzonego konkursu przez Zarząd Powiatu w Mogilnie.”
Ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Mogilnie Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:48:11
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:490

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij