Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 160/06

PROTOKÓŁ Nr 160/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 16 maja 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie oferty Magellan sp. z o.o. instytucji finansowej wyspecjalizowanej w obsłudze sektora służby zdrowia.
4.Przedstawienie informacji z wykorzystania środków finansowych przekazywanych Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.
5.Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
7.Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego.
9.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
10.Sprawy różne.
11.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Zarząd Powiatu wraz z dyrekcją SPZOZ w Mogilnie spotkał się z przedstawicielem Magellan sp. z o.o. instytucji finansowej wyspecjalizowanej w obsłudze sektora służby zdrowia.
Przedstawiciel Magellan sp. z o.o. Marcin Pełzowski wyjaśnił, że podstawowym obszarem działalności jest restrukturyzacja i finansowanie wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów sfery budżetowej.
Spółka pozyskuje wymagalne i niewymagalne wierzytelności na własny rachunek, przejmując w ustalonym zakresie ryzyko spłaty zobowiązania a następnie dokonuje ich restrukturyzacji. Podstawową zaletą świadczonych usług jest fakt, że proces ten umożliwia wierzycielowi ugodowe i sprawne odzyskanie należności, przyspieszenie przepływu gotówki i odblokowania limitów dostaw dla danego kontrahenta. Taki model biznesowy niesie również wiele zalet dla będącego w trudnej sytuacji finansowej dłużnika, ponieważ pozwala spłacać zobowiązanie w ramach długoterminowego porozumienia, co poprawia jego bieżącą płynność i jest alternatywnym rozwiązaniem dla działań windykacyjnych tak powszechnych na rynku służby zdrowia.
Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Jerzy Kriger zapytał jak spółka gwarantuje poufność w sprawie nabywania wierzytelności i czy dla zabezpieczenia pożyczki konieczna jest cesja?
Przedstawiciel Magellan sp .z o.o. Marcin Pełzowski zagwarantował podpisanie umowy poufności, w której spółka zobowiąże się, że bez zgody szpitala nie będzie nabywała wierzytelności. Cesja nie jest konieczna, ponieważ spółka nie musi tworzyć rezerw i się zabezpieczać jak w przypadku uzyskania pożyczki z banku. Magellan sp. z o.o. posiada własny kapitał.
Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Jerzy Kriger poinformował o spotkaniu władz SPZOZ z przedstawicielami firmy IMPEL specjalizującej się w outsourcingu dla przedsiębiorstw. Outsourcing jest narzędziem zarządzania strategicznego. Polega na oddaniu firmom zewnętrznym zadań niezwiązanych bezpośrednio z priorytetową działalnością przedsiębiorstwa. Impel realizuje usługi porządkowe, ochrony osób i mienia, cateringu, wynajmu, serwisu, prania odzieży roboczej, służbowej oraz bielizny i sterylizacji narzędzi.
Ad.4
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Maria Chmielewska przedstawiła informację z wykorzystania środków finansowych przekazywanych Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej. Kwota przeznaczona na wykonanie zadań została w roku 2005 w całości wykorzystana na zakup książek. Biblioteka odnotowuje wzrost czytelników, dlatego dyrektor uważa za konieczne wzbogacanie księgozbioru o pozycje poszukiwane. W bibliotece przy Placu Wolności jest komputer z dostępem do internetu dla czytelników.
Zarząd jednogłośnie stwierdził, że dotacja została wydana celowo a informację skierował pod obrady Rady Powiatu.
Ad.5
Zbigniew Sitarz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie Mogileńskim w roku 2005. W porównaniu do lat ubiegłych w sprawozdaniu zmieniła się tylko statystka, wzrosła ilość pożarów i zagrożeń. Wiedza społeczeństwa jest większa i ludzie dbają o zabezpieczenie pożarowe.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie i skierował je pod obrady Rady Powiatu.
Ad.6
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały i skierował go pod obrady Rady Powiatu.
Ad.7
Powiatowy Inspektor Sanitarny Mieczysław Czajkowski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Powiat Mogileński ma jeden z większych ośrodków wypoczynkowych w województwie i pod względem epidemiologicznym może się pochwalić, ponieważ nie zanotowano żadnych zatruć pokarmowych. Odwiecznym problemem są toalety na stacji PKP Mogilno, gdzie pomimo nałożonych kilku kar nie widać żadnej poprawy. Do jakości wód kąpielisk sanepid nie ma zastrzeżeń. Badania jakości wody w wodociągach odbywają się, co dwa tygodnie.
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zauważył zagrożenie dla wód Jeziora Ostrowskiego z powodu braku należytej kanalizacji w miejscowości Ostrowo i dla Jeziora Pakowskiego w miejscowości Bronisław.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Mieczysław Czajkowski zbada przedstawioną sprawę. Jednocześnie zaznaczył, że sprawą zanieczyszczania wód zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska a Stacja Sanitarno Epidemiologiczna bada tylko kąpieliska na wnioski gmin. Stację ogranicza w badaniach ilość prób, które może pobrać oraz brak własnego laboratorium.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie oraz skierował je pod obrady Rady Powiatu.
Ad.8
Powiatowy Komendant Społecznej Straży Rybackiej Krzysztof Nowaczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego. Straż jest bardzo dobrze wyposażona, ponieważ posiada własny samochód i łódź. Współpracuje z Państwową Strażą Rybacką i Powiatową Komendą Policji w Mogilnie, z którą wspólnie przeprowadza akcje z wynikiem pozytywnym. Jednym problemem jest brak przyczepki do przewozu łodzi służbowej.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie oraz skierował je pod obrady Rady Powiatu.
Ad.9
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje, kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo spółki ORION z Torunia, która działając z upoważnienia PTC sp. z o.o. ERA zwróciła się z zapytaniem o możliwość odpłatnego wynajęcia części powierzchni dachu budynku szpitala w Strzelnie pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA oraz przyłącza energetycznego.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe i zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 3.000 PLN miesięcznie.
Ad.11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:41:51
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:1066

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij