Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 159/06

PROTOKÓŁ Nr 159/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 10 maja 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie wyników otwartego konkursu ofert na zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe wspierane przez Powiat Mogileński w roku 2006 oraz projektu uchwały Zarządu powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2006r.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
5.Przedstawienie sytuacji w szkołach powiatowych.
6.Zaproszenie do Powiatu Hajnowskiego.
7.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana Mirosława Ruty z Bielic w sprawie zakupu gruntu
8.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
9.Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił, że Rada Powiatu w Mogilnie uchwaliła program współpracy na 2006 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, oraz zaplanowała w budżecie kwotę 21tys.zł na powyższy cel. W związku z powyższym ogłoszono otwarty konkurs, gdzie oferty złożyły trzy organizacje pozarządowe. Niestety żadna z ofert nie spełniała warunków specyfikacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2006 nr.344/06
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop dodał, że ponowne ogłoszenie konkursu wiązałoby się  z  kosztami  ( ok.7tys), cześć środków można  przekazać do Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, poprzez co Starostwo Powiatowe zostałoby współorganizatorem imprez zaplanowanych w w/w uchwale Rady Powiatu.
Ad.4
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie dokonał przeniesień w planie wydatków w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz opłatą podatku od nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr343/06.
Ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że zamiarze przejścia na emeryturę nauczycieli szkół powiatowych.
W Zespole Szkół w Bielicach- osiem osób w roku 2006, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szerzawach w roku przyszłym na emeryturę planuje odejść dwunastu nauczycieli. Przepisy jednak mówią o zakończeniu pracy wraz z końcem roku kalendarzowego, jednak dla szkoły taka data nie jest dobra, ponieważ jest to połowa roku szkolnego. W związku z powyższym zarząd zaproponował, aby nauczycielom wysłać pismo z propozycją odejścia na emeryturę w miesiącu wrześniu z jednoczesną możliwością kontynuowania nauczania w klasach, których uczyli, pozwoli to na płynne wprowadzenie nowej kadry.
Marszałek Województwa zaproponował poprawki do regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 ZPORR finansowanych ze środków EFS oraz Budżetu Państwa. Zmiana dotyczy przyznania stypendium uczniom ze średnią ocen za poprzedni semestr, powyżej 4,0 lecz nie niższą niż 3,0. Uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,0 otrzymają stypendium w gotówce, natomiast ze średnia między 3,0 a 4,0 otrzymają w gotówce tylko 50zł a reszta stypendium zostanie zrefundowana po udokumentowaniu fakturami wydanych środków.
Zarząd jednogłośnie postanowił zwrócić się z prośbą do Marszałka Województwa o wykreślenie zapisu mówiącego o dokumentowaniu fakturami wydanego stypendium.
Następnie naczelnik przedstawił wnioski z Zespołu Szkół w Bielicach kierowane do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu rolniczego oraz artykułów pomocniczych w zawodach takich jak: rolnik, technik –rolnik i technik żywienia i gospodarstwa domowego. Udział własny finansowania zakupu to 10% ogólnej kwoty inwestycji.
Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zaproszenie na III Białowieskie Forum Samorządowe odbywające się od 8 do 11 czerwca 2006r. Zaproszenie skierowane jest do władz powiatu i gminy Mogilno, istnieje propozycja podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem hajnowskim a Powiatem Mogileńskim.
Ad.7
Zarząd dnia 28 kwietnia 2006r. dokonał wizji lokalnej w terenie w związku z złożonym przez Pana Mirosława Rutę z Bielic wniosku w sprawie zakupu gruntu.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał Zarząd czy wyraża zgodę na przygotowywanie gruntu do sprzedaży?
W wyniku głosowania 3 głosami za zarząd wyraził zgodę na powyższe.
Ad.8
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.9
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop poinformował, że przygotowywany jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad gospodarowania mieniem będącym w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Przedstawił również projekty insygniów Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia z Bydgoszczy, na których do 20 maja br. należy wskazać umiejscowienie herbu Powiatu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:40:38
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:637

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij