Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 154/06

PROTOKÓŁ Nr 154/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 23 MARCA 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
5.Przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
7.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
8.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jeden etat kalkulacyjny dla pracowników administracyjno –obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Instrukcji kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Powiatu Mogileńskiego.
10.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zatwierdzenia Planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Powiatu Mogileńskiego  na I półrocze 2006r.
11.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SPZOZ w Mogilnie, zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wniosku przyznanie tej nagrody.
12.Sprawy różne.
13.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
14.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.4
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
W planie wydatków dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia środków na wykonanie sieci LAN w budynku internatu przy ul.Ogrodowej w Mogilnie. ZS w Bielicach dokonał przeniesień po stronie wydatków w związku z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi, wpłatami na PFRON, zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzeniami osobowymi.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr320/06.
Ad.5
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła dwa projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r., uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił podział otrzymanej subwencji oświatowej, wg. załącznika.
Małgorzata Krygier Główna Księgowa wyjaśniła, że w drugim projekcie zaproponowano przesunięcie kwoty 50tys.zł. z zakupu ciągnika dla Zespołu Szkół w Bielicach na ocieplenie sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa będzie możliwość pozyskania dotacji na zakup ciągnika rolniczego.
Starosta poddał pod głosowanie pierwszy projekt uchwały. W wyniku głosowania 3 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących skierowano projekt I uchwały pod obrady Rady.
Ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr321 /06.
Ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr322 /06.
Ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawi projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jeden etat kalkulacyjny dla pracowników administracyjno –obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński .
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr323 /06.
Ad.9
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Instrukcji kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr324 /06.
Ad.10
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zatwierdzenia Planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Powiatu Mogileńskiego  na I półrocze 2006r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr325 /06.
Ad.11
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił wniosek dyrektora SPZOZ oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SPZOZ w Mogilnie, zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wniosku przyznanie tej nagrody.
Zarząd 3 głosami za i przy 1 przeciw podjął w powyższej sprawie uchwałę nr326 /06.
Ad.12
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił :
-pismo SPZOZ Mogilnie prośbą o dofinansowanie zakupu odczynników do laboratorium w celu przeprowadzania programów zdrowotnych i promocji zdrowia, zarząd zdecydował przekazać 5 tys. na powyższy cel, środki zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r.,
-ofertę najmu lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na terenie przychodni w Mogilnie przy ul.Kościuszki 10 od GFC Sp. Z o.o. Katowice,
-pismo PUP w Mogilnie z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu służbowego,
-zaproszenie na 50-lecie Kapłaństwa J.E.Ks. Prymasa Polski Kard.Józefa Glempa, które odbędzie się 22 kwietnia 2006r. o godz.16.00 w Kościele Farnym w Mogilnie.
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu poinformował, że Starostwo Mogileńskie stara się o przyznanie certyfikatu ISO.
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński poinformował o próbnym gazowaniu dwutlenkiem węgla kurnika w miejscowości Wronowy, które przeprowadzono na wypadek pojawienia się ptasiej grypy. Próbne gazowanie odbyło się pod nadzorem Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ad.13
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 08:33:47
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:1424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij