Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 153/06

PROTOKÓŁ Nr 153/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 15 MARCA 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005.
4.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5.Przedstawienie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
6.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w 2005 r.
8.Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń mieszczących się w budynku internatu Zespołu Szkół w Mogilnie będącego w powiatowym zasobie nieruchomości na rzecz Centrum Informacji Społecznej w Mogilnie.
10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2005.
11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  rok  2005.
12.Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mogilnie na rok 2006.
13.Przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
14.Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005r.
16.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za rok 2005.
17.Sprawy różne.
18.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
19.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Maria Husza Winiecka Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2005.
Henryk Przybysz Członek Zarządu zapytał czy na terenie Powiatu istnieją firmy opierające się na systemie argentyńskim?
Maria Husza Winiecka jednoznacznie stwierdziła, że takie firmy nie istnieją a prowadzenie firm opartych na systemie argentyńskim jest karalne.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.
Ad.4
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje (Nr. PCPR.0063-67/06 do PCPR.0063-68/06), kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.5
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych. Konieczność podjęcia uchwały podyktowana została zmianą przepisów  -ustawy o finansach publicznych.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.
Ad.6
Janina Michalak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawiła informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady.
Ad.7
Tomasz Barczak przedstawił sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2005 r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.
Ad.8
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.
Ad.9
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń mieszczących się w budynku internatu Zespołu Szkół w Mogilnie będącego w powiatowym zasobie nieruchomości na rzecz Centrum Informacji Społecznej w Mogilnie. Uchwał została podjęta na podstawie złożonego wniosku przez Kierownika Centrum Informacji Społecznej w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 318/06.
Ad.10
Dariusz Chudziński Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2005. Ośrodek udziela konsultacji pedagogicznych, psychologicznych oraz zapewnia schronienia osobom potrzebującym. Psycholog oraz terapeuta ds. uzależnień i przemocy prowadzi stałą terapię. Ośrodek współpracuje z prokuratorem i prowadzi dyżur kuratora. Zatrudnione osoby w ośrodku pełnią całodobowe dyżury i zarabiają bardzo mało, dla przykładu kierownik, który z mocy przepisów nie może być społecznikiem ani wolontariuszem zarabia 80zł.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka uważa, że sprawę wynagrodzeń należałoby przedstawić publicznie, aby wokół Ośrodka i osób tam pracujących nie tworzyła się nieprzyjazna aura.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.
Ad.11
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  rok  2005.
Henryk Przybysz Członek Zarządu zaproponował powołanie komisji składającej się z pracowników socjalnych Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, która by określała przeznaczenie środków PERON.
Zarząd zdecydował wystosować w powyższej sprawie pismo do wójtów i burmistrzów o wytypowanie pracowników.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.
Ad.12
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mogilnie na rok 2006.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować wykaz potrzeb pod obrady Rady.
Ad.13
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.
Ad.14
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła uchwałę w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.
Ad.15
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła sprawozdania rocznego z wykonania planu budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 319/06.
Ad.16
Magdalena Jańczak Konopa Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za rok 2005.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.
Ad.17
Zarząd jednogłośnie postanowił ogłosić konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośródka Wychowawczego w Strzelnie.
Ad.18
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.19
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 07:46:39
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:1121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij