Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 151/06

PROTOKÓŁ Nr 151/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 1 MARCA 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego znajdującego się w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, pojazdu marki FSC Lublin/Żuk A06B, nr rejestracyjny BYB 514C Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
7.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z 22 lutego 2006r. z prośba o wydzierżawienie mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla Domu Dziecka „Słoneczne Przystań” w Kołdrąbiu oraz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego znajdującego się w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10. lokal został użyczony na okres trzech lat, koszty związane z adaptacją oraz utrzymaniem poniesie biorący w użyczenie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 314/06.
Ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych z 21 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu dostawczego marki Żuk. Samochód jest w złym stanie technicznym i koszty eksploatacji są bardzo wysokie. Starosta przedstawił w powyższej sprawie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, pojazdu marki FSC Lublin/Żuk A06B, nr rejestracyjny BYB 514C Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 315/06.
Ad.5
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Kwota dofinansowania opłaty pobieranej za kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli została ustalona na 450zł.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 316/06.
Ad.6
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r. Przeniesień dokonano w związku z wypłata umowy zlecenia dotyczącą programu stypendialnego dla studentów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało przeniesień środków w związku z zmianą wysokości wypłacanego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 317/06.
Ad.7
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje (Nr. PCPR.0063-62/06 do PCPR.0063-64/06), kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.8
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił wnioski apteki „Salix” w Mogilnie dotyczące nie naliczania odsetek w związku z opóźnieniami w zapłacie czynszu oraz kwoty zaległości. Stwierdził jednoznacznie, że nie ma podstaw do umorzenia odsetek.
Główna Księgowa Małgorzata Krygier zaproponowała, aby podpisać ugodę z właścicielem apteki, który powinien zdeklarować się do spłaty należności wraz z odsetkami w konkretnym terminie a Powiat z dniem podpisania ugody nie będzie naliczał kolejnych odsetek.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
Starosta Tomasz Barczak poinformował, że SPZOZ potrzebuje środków na zakup szczepionek oraz odczynników do laboratorium.
Zarząd zdecydował pomóc w miarę możliwości finansowych. Rada Powiatu wyrazi swoją opinie w powyższej sprawie w stosownej uchwale.
Dyrektor SPZOZ boryka się również z problemem naprawy kotłowni przy szpitalu w Strzelnie. Naprawa wyniosłaby między 100 a 200tys.zł. Powiat nie ma możliwości prawnej przekazania środków na naprawę. Koszty ogrzewania są wysokie, kotłownia ma za dużą moc jak na potrzeby szpitala. Starosta uważa, że należy zastanowić się nad inwestycją, polegająca na zamontowaniu oddzielnych kotłów grzewczych w szpitalu i przychodni.
Zarząd zaplanował wizytę w powiatowych szpitalach na kolejnym posiedzeniu.
Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach ma możliwość zakupu samochodu do przewozu osób w większej części finansowanego przez PERON. Samochód kosztowałby ok.107tys., ze środków własnych należałoby dołożyć 27tys.zł. Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach mógłby uzyskać ok.25tys. ze sprzedaży obecnie używanego samochodu. Zarząd stoi na stanowisku, aby samochód ten przekazać innej jednostce organizacyjnej Powiatu.
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił pismo Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z 14 lutego 2006r. informujące o możliwości zagrożenia przeniesienia na teren Polski wirusa ptasiej grypy. Wojewoda twierdzi, że dla zminimalizowania skutków choroby ważny jest wzrost liczby ludności poddającej się szczepieniu przeciw grypie w kolejnych sezonach epidemiologicznych.
Przedstawił również informację o pracy i problemach, z którymi borykają się wydziały, którymi kieruje. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła pismo Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z prośbą o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 4.700zł na doposażenie placówki. Poinformowała jednocześnie, że § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 215 marca 2004r. pozwala za zgodą Powiatu na przeznaczenie nie więcej niż 3% środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe doposażenie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie środków na doposażenie placówki.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak odczytał pismo dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie, w którym zrzeka się na rzecz Starostwa Powiatowego numeru telefonu w związku z likwidacją inetenatu ZS przy ul.Ogrodowej.
Ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 07:43:45
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:809

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij