Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr149/06

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2005.
4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2005 oraz  informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2005 roku.
5.Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie za IV kwartały 2005r.
6.Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r.uchwałą nr XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu w Mogilnie.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  w  sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przedstawienia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie za rok 2005.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Mogilnie.
10.Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2006.
11.Podjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania osób  do  Zakładu  Opiekuńczo- Leczniczego  z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
12.Sprawy różne.
13.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
14.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Godurkiewicz Grażyna księgowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach przedstawiła sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2005, zgodnie z załącznikiem do protokołu. Zaznaczyła, że Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zatrudnia w warsztatach jedenaście osób. Liczba uczestników wynosi  trzydzieści - w sześciu pracowniach. Nie ma możliwości przyjęcia większej ilości uczestników dlatego w planach przyszłościowych warsztaty myślą otworzyć kolejne pracownie, jest to jednak możliwe dopiero po dwóch latach istnienia. Chętnych jest coraz więcej. Uczestnicy muszą mieć skończone szesnaście lat oraz uregulowany stosunek obowiązku szkolnego. Udział w warsztatach jest bezpłatny i finansowany przez PFRON. Uczestnicy w ramach rehabilitacji społecznej  i zawodowej otrzymują kieszonkowe, które uczy ich zasad ekonomii.
Zarząd jednogłośnie skierował sprawozdanie  pod obrady Rady Powiatu.
Ad.4
Zygmunt Nowaczyk Komendant Powiatowy Policji przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2005 oraz  informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2005 roku, zgodnie z załącznikiem do  protokołu.
Zarząd jednogłośnie skierował sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.
Ad.5 i 6
Irena Gaszak Główna Księgowa SPZOZ w Mogilnie przedstawiła informację ekonomiczno – finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie za IV kwartały 2005r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ w Mogilnie przedstawił informację o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r.uchwałą nr XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie skierował informacje pod obrady Rady Powiatu.
Ad.7
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały  w  sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przedstawienia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie za rok 2005, zgodnie z załącznikiem do protokołu. Dodał, że oferty zostały przez biegłych rewidentów złożone w SPZOZ w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.8
Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ w Mogilnie przedstawił projekt uchwały  w  sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński poinformował zebranych o posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ, która odbędzie się 21 lutego br. O godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Mogilnie.
Ad.9
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Mogilnie oraz pozytywną opinię  Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2006r. w powyższej sprawie, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.10
Izabela Rogowska z Działu Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu przedstawiła założenia  kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2006, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński uważa, że przy obecnych środkach przeznaczonych na promocję, nie widzi możliwości zrealizowania przedstawionych założeń.
Izabela Rogowska z Działu Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu stwierdziła, że założenia są realizowane w miarę możliwości i współpracy nie tylko z gminami. Promocja nie ma dużych środków ale budżet nigdy nie został przekroczony.
Zarząd jednogłośnie skierował informację  pod obrady Rady Powiatu.
Ad.11
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji (Nr. PCPR.0063-50/06 do PCPR.0063-56/06) kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego  z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.12
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński przekazał członkom zarządu informację  i funkcjonowaniu i problemach podległych wydziału ochrony środowiska, architektury i budownictwa oraz rolnictwa i leśnictwa, wydziału  komunikacji, transportu i dróg oraz wydziału oświaty, wychowania,  kultury, kultury fizycznej  i  sportu.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie dotyczący udzielenia wsparcia finansowego na pokrycie kosztów uroczystości z okazji 200-lecia istnienia Straży.
Zarząd aktualnie nie miała możliwości jej realizacji wniosku, jednak w przypadku uzyskania dodatkowych środków w budżecie Powiatu Mogileńskiego prośba zostanie ponownie przeanalizowana.
Tomasz Barczak Starosta Mogileński odczytał zaproszenia z Gminnego Centrum Informacji przy Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie, który wspólnie z Agencją Pracy Tymczasowej  Creyf’s Polska organizuje I Targi Pracy  w hali Widowiskowo- Sportowej  przy ul.Piastowskiej  w Trzemeszna dnia 30 marca 2006r. w godzinach od 11.00  do 16.00.
Przemysław Zowczak Wicestarosta Mogileński poinformował, że wspólnie z naczelnikiem wydziału oświaty, wychowania,  kultury, kultury fizycznej  i  sportu, dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie oraz Kierownikiem Ośrodka Sportu, Rekreacji i  Rehabilitacji w Mogilnie Mirosławem Wieczorkiem wizytowali hale sportowe w Województwie Wielkopolskim (Nekla, Kołaczkowo, Kurnik).
Ad.13
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-07-21 07:37:33
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-07-21 08:55:04
Ostatnia zmiana:2006-07-21 08:55:04
Ilość wyświetleń:564

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij