Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 146/06

PROTOKÓŁ Nr 146/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 18 STYCZNIA 2006r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Spotkanie z powiatowym delegatem organizacji pozarządowych.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Starostwa Powiatowego w Mogilnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie w powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego  z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia planu pracy rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2005
13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie z  realizacji planu kontroli za II półrocze 2005r.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Powiatowy delegat organizacji pozarządowych Marian Przybylski stwierdził, że swoją funkcję pełni trzy lata. Organizacje pozarządowe złożyły wnioski z zaplanowanymi zadaniami wraz z naliczeniem koniecznych środków. Rola delegata powiatowego przy Sejmiku Województwa jest rolą doradczą. Co roku na posiedzeniu plenarnym sejmiku jest przedstawiany program organizacji pozarządowych. Zadania mają określony priorytet. 
Sejmik Województwa Kujawsko -Pomorskiego opracował program organizacji pozarządowych i na programy przeznaczył 4 mln.zł. Starosta i Zarządu Powiatu zdecydują o podziale środków. Wniosków jest dużo. W związku z tym, że organizacji pozarządowych na terenie powiatu jest ponad 100 a jedna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć delegat zaproponował powołanie Rady Powiatowej Organizacji Pozarządowych, która byłaby ciałem doradczym przy Staroście Mogileńskim. Skład Rady mógłby wyglądać następująco: 4 osoby z miasta i gminy Mogilno, 2 z miasta i gminy Strzelno, 1 Dąbrowa i 1 Jeziora Wielkie ( w przeliczeniu na mieszkańców) oraz 1 przedstawiciel powiatowej struktury sieciowej np. z Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej struktury dopiero należałoby wyłonić delegata powiatowego.  Spotkania odbywały by się raz w kwartale  a przedstawiciele Rady poprzez kontakt ze swoim środowiskiem mieliby wiedzą wiedzę na temat potrzeb organizacji pozarządowych.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak i Przewodniczący Rady Wiesław Gałązką zgodzili się z przedmówcą, że zadanie może być zbyt trudne dla jednej osoby ale zastanawiali się nad celowością powołania Rady.
Powiatowy delegat organizacji pozarządowych Marian Przybylski uważa, że Rada może w mniejszym składzie ale powinna być powołana. 
Ad.4
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Dariusz Chudziński przedstawił zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Zmiany podyktowane zostały min. zmianą przepisów, w strukturze organizacyjnej zlikwidowano stanowisko kierownicze a zastępstwo dyrektora będzie pełnione na podstawie pisemnej zgody. Konsultowano z prawnikiem też paragrafy dotyczące służby BHP i p.poż.
Zarząd postanowił wrócić do regulaminu organizacyjnego DPS w Siemionkach na kolejnym posiedzeniu, po konsultacjach z prawnikiem.
Ad.5
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2006r.Zespół Szkół w Mogilnie dokonał przeniesień w planie wydatków w związku  z niedoszacowaniem dodatków wynagrodzenia rocznego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 309/06.
Ad.6
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Starostwa Powiatowego w Mogilnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie. Przekazane zostały nieużywane zestawy komputerowe wraz z licencjami.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę nr 310/06.
Ad.7
Główna księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.8
Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie w powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.9
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przypomniał zebranym, że Rada Powiatu w Mogilnie 25 listopada 2005r. zmieniła Statut SPZOZ, który określił min. funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi. Zarząd Powiatu wyznaczył lek.med. Wojciecha Zawadę do wydawania opinii w sprawach kierowania  osób do Zakładu.
§ 1. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. (Dz.U. z 1998 r. nr 166 poz.1265.) mówi, że skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej "zakładem", wydaje w drodze decyzji organ, który utworzył publiczny zakład, albo organ, który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwany dalej "organem kierującym" - czyli Zarząd Powiatu.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął trzydzieści trzy decyzje (Nr. PCPR.0063-1/06 do PCPR.0063-33/06) kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego  z wydzielonymi Łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia planu pracy rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2005
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad.13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie z  realizacji planu kontroli za II półrocze 2005r.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
Ad14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zebranym problem z jakim borykają się gminy Dąbrowa i Jeziora Wielkie a dotyczącym zapłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiecie.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił, że nie ma możliwości prawnych zastosowania taryf ulgowych ani umorzenia zapłaty. Dochody te są dochodami Skarbu Państwa, można by było zmniejszyć stawkę za zajęcie pasa drogowego zmieniając wcześniejszą uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie, jednak uchwała ta nie będzie działać wstecz i gminom nie będzie można pomóc. Orzecznictwo Najwyższej Izby Kontroli  w powyższej sprawie nie przewiduje żadnych ulg i umorzeń. Pieniądze pozyskane w ten sposób można zawsze wykorzystać w remont czy budowę dróg w danej gminie.
Ad.15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-02-14 13:08:34
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-02-14 13:12:39
Ostatnia zmiana:2006-02-14 13:12:39
Ilość wyświetleń:632

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij