Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 144/05

PROTOKÓŁ Nr 144/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 27 GRUDNIA  2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.
4. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego w 2005r.
5. Podjęcie projektów uchwał Zarządu Powiatu  w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
6. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szerzawach k/Mogilna samochodu Skoda Felicja do Gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Bielicach.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
8. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyznaczenia lekarza do wydawania opinii dotyczących kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 303/05.
Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego w 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 304/05.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego. Uchwały przygotowano na podstawie wzniosów złożonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szerzawach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawione powyżej uchwały pod nr 305/05 (SOSW Szerzawy) i 306/05 (MOW Strzelno).
Ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szerzawach k/Mogilna samochodu Skoda Felicja do Gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 307/05.
Ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r. oraz wniosek Zespołu Szkół w Mogilnie w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy działami budżetu. Zmiany podyktowane są nadwyżkami w paragrafach płacowych i przeznaczone zostaną na pokrycie zakupu energii oraz wypłaty delegacji pracownikom.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady. W związku z powyższym Zarząd Powiatu złożył Przewodniczącemu Rady Powiatu wniosek o  zmianę  w porządku  obrad i  wprowadzenie  na  posiedzenie  XLIII sesji  Rady  Powiatu  w dniu 29 grudnia 2005r. w/w projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Ad.8
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wyznaczenia lekarza do wydawania opinii dotyczących kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę pod nr 308/05.
Ad.9
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił zebranym pismo SOFARM-u z Pakości w sprawie pracy nowo powstałej apteki VERIS w Strzelnie. SOFARM nie zgadza się na prace apteki w porze nocnej z uwagi na brak obsady farmaceutów i podważa prawidłowość podjętej przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek. Wskazał, że art. 94 ust.2 Prawa Farmaceutycznego mówi o konieczności uzgodnienia pracy aptek z wójtem, burmistrzem oraz samorządem aptekarskim. Jednak SOFARM nie jest żadną z wyżej wymienionych. Powołał się również na Kodeks Pracy, który mówi o czasie pracy min. farmaceuty, dlatego apteka nie może pełnić dyżurów nocnych przy obecnej obsadzie personelu. Jednak właściciel otwierając aptekę powinien liczyć się z nocnymi dyżurami.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przypomniał członkom zarządu, że uchwała w sprawie pracy aptek została podjęta przy pozytywnych opiniach samorządu aptekarskiego, burmistrza Strzelna i konsultacji z apteką VERIS.
Ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-02-14 13:03:58
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-02-14 13:06:56
Ostatnia zmiana:2006-02-14 13:06:56
Ilość wyświetleń:1363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij